Prosjekter

Prosjekter

 

Varde Eiendom har flere attraktive prosjekter under utvikling.

 

Ta kontakt for å få ytterligere informasjon.

Hagehusene på Landøya, Asker

I Landøyveien 5 på Landøya har Varde Eiendom under planlegging attraktive leiligheter fordelt på tre hagehus. 

 

Hagehusenes plassering, volum og arkitektur er utviklet spesielt med vekt på tilpasning til omkringliggende småhusbebyggelse, elvelandskapet (Neselva), åslandskapet og planområdets unike plassering ut mot Oslofjorden. Gjennom inntrukne fasadeliv og strategiske forskyvninger av terrassehagene, oppnås stor romlig variasjon både i skala, størrelse, høyde og volum.

Husvikholmen 6, Drøbak

På Husvikholmen i Drøbak er Varde Eiendom i gang med å omregulere Husvikholmen 6 til et boligkompleks med 11 attraktive leiligheter. Samtlige leiligheter får syd- og vestvendt utsikt mot Oscarsborg. Det planlegges eget bryggeanlegg med båtplasser rett i front av boligkomplekset.

 

Partner: Scherzo AS

 

Mer informasjon kommer.

Langbakken, Ås

Langbakken i Ås skal bli en del av Ås Sentrumsområde. Varde Eiendom har sammen med partner kjøpt flere eiendommer som skal konverteres til boligblokker. Pågående områderegulering.

 

Partner: DS Follo AS

 

Mer informasjon kommer.

Konglene i Leangveien, Asker

I Leangveien 58 planlegges det leiligheter på en meget attraktiv tomt med fantastisk utsikt mot Oslofjorden. Leilighetene vil bli fordelt på tre bygningsvolumer med underjordisk p-kjeller. Pågående reguleringsarbeid.

 

Partner: Kittelsen Eiendom AS

 

Mer informasjon kommer.

Stoppenkollen Sikt, Lier

I Stoppenkollen 17-19 i Lier kommune, nær kommunegrensen til Drammen, har Varde Eiendom under planlegging leiligheter i terrassert bebyggelse med fantastisk utsikt over Drammensfjorden. Umiddelbar nærhet til Drammensmarka. Rammesøknad under behandling.

 

Partner: Spor Eiendom AS

 

Mer informasjon kommer.

Øvre Lianvei, Lier

I Øvre Lianvei på Stoppenkollen i Lier planlegger Varde Eiendom leiligheter i terrasert bebyggelse med fantastisk utsikt over Drammensfjorden og med umiddelbar nærhet til Drammensmarka i bakkant. Leilighetene vil bli fordelt på tre bygningsvolumer med underjordisk P-kjeller. Pågående reguleringsarbeid.

 

Mer informasjon kommer.

Lillevannsveien 72, Oslo

I Lillevannsveien 72 i Voksenlia i Oslo planlegger Varde Eiendom attraktive familieboliger på en stor sør- og vestvendt utsiktstomt med sol fra morgen til kveld. Umiddelbar nærhet til Nordmarka.

 

Partnere: Thrane-Steen Næringsbygg AS og Sport Eiendom AS

 

Mer informasjon kommer.